Gloves: Nylon

Item No.36928976
Gloves: Nylon White, 9" OAL, Lint Free
Price $8.72
excl. tax

Description

Gloves: Nylon White, 9" OAL, Lint Free

Specifications

Manufacturer Name
PRO-SAFE

Gloves: Nylon

Item No.36928976
Manufacturer:PRO-SAFE
Gloves: Nylon White, 9" OAL, Lint Free
Price $8.72
excl. tax

Description

Gloves: Nylon White, 9" OAL, Lint Free

Specifications

Manufacturer Name
PRO-SAFE